O projektu


Evropská unie / Unia europejska

O projektu

Cílem projektu je vytvoření kooperační sítě učitelů základních a středních škol podél celé česko-polské hranice. Vytvoření této sítě navazuje na předchozí projekt akcent@com, jemuž se povedlo v mnoha učitelích vzbudit zájem o přeshraniční spolupráci.